Hva kan vi hjelpe deg med?

Installasjon

Hvordan foregår installasjonen?

Installasjonen avhenger av ønsket omfang. Noen bygg er allerede instrumentert og vi gjennomfører kun en integrasjon med eksisterende målere. Andre bygg kan kreve kun et fåtall energimålere installert, og noen kan kreve omfattende instrumentering. Dette avhenger av vår kundes behov. Uavhengig av behov jobber vi alltid etter vårt metodeverk, og benytter vår installasjonsplattform software som gjør installasjonene effektive og sikrer høy kvalitet.

Kan jeg benytte målere jeg allerede har?

Ja, du kan benytte allerede installerte målere, men merk at oppløsning på dataene er avhengig av det utstyret som er installert.

Er installasjonen støyende og tidkrevende?

Vi jobber som regel i tekniske rom, og vil derfor ikke være til sjenanse for andre brukere av bygget. Installasjonene våre er effektive og som regel gjennomført på mellom 1-3 dager, men avhengig av kompleksiteten så kan det ta noe lengre tid også.

Må man påregne noe vedlikeholdsarbeid?

Nei, vi fikser alt! Det er derfor vi kaller dette bekymringsfri energidata.

Må man ta strømmen for å gjennomføre installasjonen?

For bygg hvor ny elektrisk energiovervåkning skal installeres kan det være tilfellet, og det må vurderes av utførende elektriker. Som regel vil man kunne gjøre mye av slike installasjoner med strømmen på slik at eventuell nedetid blir begrenset til et minimum.

Kostnader

Hvor mye koster Smart EO

Det varierer som regel fra noen hundrelapper til noen tusenlapper pr. mnd. avhengig av omfang.

Er det en bindingstid?

Ja, vi er nødt til å ha 3 års bindingstid for å kunne holde den kvaliteten vi ønsker på tjenesten og samtidig ha de lave prisene.

Hva er gjennomsnittlig nedbetalingstid?

Vi leverer kun data på API, og våre kunder er bedrifter som benytter energidata til blant annet EOS, energioptimalisering, eller lignende. Vårt mål er å gjøre våre kunders tjenester enda bedre med lavere kostnad enn før. Det er derfor vi har en lav pris per måned og leverer data som en tjeneste. Som sådann er det ingen nedbetalingstid, og lønnsomhet for sluttkunder som byggeiere, driftere eller andre, vil avhenge av hva slags løsninger våre kunder leverer.

Lønner en slik investering seg for alle typer nett, anlegg og brukere?

Det kommer an på formålet med å få samlet inn data av høy kvalitet. Våre kunder er de som skaper den virkelige verdien gjennom eksempelsvis automasjon, rapportering og energirådgivning. Dersom du har behov for bekymringsfri energidata av høy kvalitet til en lav pris per måned er nok dette produktet interessant for deg.

Om energidataen

Hvordan oppnår dere data av denne kvaliteten?

Kvaliteten oppnås i kombinasjon av hardware, integrasjonsmetoder, og de prosessene og algoritmene vi kjører dataene gjennom når vi har fått de opp i skyen vår. Skyløsningen vår kvalitetskontrollerer alle data fortløpende, og kan justere for følgefeil fra installasjon, hardwarefeil, eller øke kvalitet og oppløsning på data ved å beregne energi fra andre tilgjengelige parametere i målere. I tillegg har vi datatjenester som prognostisering av forbruk, algoritmisk måling av komponenter (presis måling av for eksempel lys på en kurs uten å måtte installere egne fysiske målere for lysene), med mer.

Hvor høy oppløsning kan man få dataen i?

Du definerer selv ønsket oppløsning. For eksempel 1 dag, 1 time, 15 minutter, 1 minutt, 1 sekund eller så høyoppløst som 0,1 sekund. Merk at vi ikke kan tilby høyere oppløsning enn det det er mulig å hente ut gitt begrensninger i installerte målere eller protokoller, og de høyeste oppløsningene kan kreve at vi installerer nye energimålere.

Hvor ofte sendes data?

Vi henter data så ofte som målere og protokoller tillater. Noen målere sender data i sanntid, andre har en tidsforsinkelse opptil 2 timer.

Stilles det krav til kvalitet på nettforbindelse/båndbredde i byggene?

Vi benytter enten kablet teknisk nett, eller sikker kommunikasjon via 4G. Begge alternativene sikrer ønsket oppetid.

Hvordan kan jeg få tak på dataene?

Dataen er tilgjengelig på vårt business API.

Praktisk info

Låser jeg meg til dere som leverandør?

Kun så lenge du ønsker tjenesten. Etter 3 års bindingstid er det 3 mnd. oppsigelse.

Jeg trenger kun deler av tjenesten. Fungerer det?

Ja, vi kan løse de behovene du har. Ta kontakt for en dialog.

Hvor lang tid tar det før tjenesten er operativ?

Avhengig av omfang og kompleksitet på lokasjonen tar det typisk 3-6 uker fra bestilling til data er tilgjengelig i API

Hvem behandler og administrerer dataen?

Installatør, vårt leveransekontor og våre analytikere / data scientists vil få tilgang til metadata om selve installasjonen. Vårt leveransekontor og våre analytikere / data scientists vil ha tilgang til selve målingene for å kvalitetssikre installasjonen. I tillegg kan våre analytikere / data scientists benytte dine data for å forbedre våre tjenester. Dataene vil da være anonymisert.

Hvordan bestiller man?

Ta kontakt via vårt skjema, så hjelper vi deg i gang.